Świętujemy rok istnienia Działu Grantów

Świętujemy rok istnienia Działu Grantów

22 lipca 2020 14:00

22 lipca to ważna data w historii działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji. Dokładnie przed rokiem powstał Dział Grantów, będący obecnie jednym z trzech filarów dla Spółki. Misją zespołu grantowego jest bowiem stwarzanie szansy na skuteczną komercjalizację osiągnięć naukowców oraz wspieranie prac badawczo-naukowych, mających na celu powiększenie zasobów wiedzy, zmierzających do stworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii.

Czas ten obfitował w wiele kluczowych dla PCI zdarzeń. W lipcu 2019 r. odbył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów programu grantowego realizowanego w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do PCI spłynęło wówczas 103 projekty, z czego 101 przeszło weryfikację formalną. 

29 października 2019 r. podczas uroczystej Konferencji rozdano granty o wartości niemal 4 mln zł, które trafiły do 25 najlepszych zespołów naukowych z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kolejny nabór wniosków do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych uruchomiony został w lutym br.. Łączna pula środków na dofinansowania w tym naborze to aż 6 mln zł.

Na przestrzeni ostatniego roku Dział Grantów był również organizatorem kilkunastu webinarów oraz szkoleń zewnętrznych w zakresie przygotowania oraz oceny merytorycznej wniosków. Należy jednak podkreślić, że to tylko niektóre z działań podejmowanych przez zespół. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że nasza praca przyczynia się do rozwoju innowacyjnych technologii. 

UE UE