Posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

Posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

17 lipca 2020 17:00

W dniu 16 lipca 2020 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. W jego skład wchodzą przedstawiciele PCI, podkarpackich uczelni wyższych oraz partnerzy biznesowi.

Podczas spotkania zaprezentowano aktualny stan wdrażania projektów dofinansowanych w ramach I oraz II naboru do programu grantowego PCI. Przedstawiono również stan budowania Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Dyskusja dotyczyła także zaktualizowanych założeń działalności operacyjnej i strategicznej Trzeciej Platformy – PCI ProtoLab.

W programie agendy posiedzenia nie zabrakło również informacji dotyczących działalności REIS, prezentacji inicjatyw PCI oraz przygotowań do rozbudowy siedziby Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Prezesa Podkarpackiego Centrum Innowacji - Jacka Kubraka, który przedstawił Strategie Rozwoju PCI oraz ustalił termin kolejnego posiedzenia KAZ.

UE UE