Informacja o terminie oceny wniosków złożonych w ramach II. naboru do Programu grantowego na prace B+R

Informacja o terminie oceny wniosków złożonych w ramach II. naboru do Programu grantowego na prace B+R

22 czerwca 2020 16:10

Informujemy, że w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną, proces oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2020 uległ wydłużeniu w stosunku do pierwotnych założeń. Jest to spowodowane m.in. ograniczeniami jakie wystąpiły na etapie gromadzenia dokumentacji aplikacyjnej oraz koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań i przesunięcia niektórych terminów (związane z tym Uchwały Zarządu PCI są dostępne na stronie: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n2).


Szacowany wstępnie termin zakończenia pełnej oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) oraz opublikowania listy rankingowej to koniec sierpnia br. W przypadku projektów, co do których planowany termin rozpoczęcia jest wcześniejszy niż wrzesień br. (stanowiły one mniej niż 20% złożonych wniosków) i zostaną one wybrane do dofinansowania, możliwa będzie aktualizacja harmonogramu działań na etapie podpisywania umowy na finansowanie projektu.


Przewidywany termin wysyłki informacji o zakresie niezbędnych poprawek formalnych lub o poprawności wniosku bez konieczności ich nanoszenia to lipiec br. Będą one przekazywane za pośrednictwem systemu on-line, o ich wysyłce będą informowane również CTT.

Duża liczba projektów złożonych w ramach II. naboru do Programu grantowego (o 40% większa niż w poprzednim konkursie) pokazuje jak duży jest potencjał i zainteresowanie podkarpackich naukowców tworzeniem i komercjalizacją nowych technologii. Tym bardziej prosimy o Państwa zrozumienie i cierpliwość w obecnej sytuacji epidemiologicznej.


O dalszych ewentualnych zmianach będziemy informowali za pośrednictwem serwisu www.pcinn.org 


Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

UE UE