Podziękowania: Dom Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Lubaczowie

Podziękowania: Dom Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Lubaczowie

15 maja 2020 17:16

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Lubaczowie przesłała podziękowanie za współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji podczas Akcji „Drukujemy dla Medyków”. W oficjalnym piśmie: „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie pragnie gorąco podziękować za ofiarowane nam przyłbice ochronne dla potrzeb personelu naszego Domu. Jesteśmy wdzięczni za każdy dar serca, szczególnie w tak trudnym czasie. Dziękują za wsparcie w imieniu pracujących w naszym Domu Sióstr Albertynek, Personelu oraz wszystkich Mieszkańców pragniemy zapewnić, że naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie. Niech dobry Bóg błogosławi i pomnaża siły do dalszego czynienia dobra innym. Życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień”.


Siostra Łucja mgr Irena Lichosyt, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek. 

UE UE