Wręczono granty dla podkarpackiej nauki

Wręczono granty dla podkarpackiej nauki

31 października 2019 11:00
25 zespołów naukowych z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Stypendia przyznało Podkarpackie Centrum Innowacji. Uroczyste wręczenie grantów miało miejsce 29 października br. w Hotelu Bristol w Rzeszowie.
 
Do programu zgłoszono 103 wnioski zespołów badawczych o dofinansowanie z wymienionych rzeszowskich uczelni. Z tej puli Komisja Alokacji Zasobów wyłoniła 25 projektów, które otrzymały stypendia. Wartość dofinansowania to prawie 4 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziedziny, które reprezentują nagrodzone projekty to m.in. bio-gospodarka, energetyka, informatyka, medycyna, motoryzacja, komunikacja, lotnictwo, ochrona zdrowia, odnawialne źródła energii, transport, turystyka, zaawansowane materiały i narzędzia i żywność. 
 
Uroczystego wręczenia grantów, podczas gali Podkarpackiego Centrum Innowacji dokonali: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego i Jacek Kubrak Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz przedstawiciele trzech podkarpackich uczelni, czyli partnerzy projektu, tj. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej, a także dr hab. Józef Cebulski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
Podczas uroczystości odbyła się także prezentacja Programu Grantowego, którą prowadził Konrad Frontczak Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań PCI. Ciekawą prelekcję dotyczącą udanego wdrożenia wiedzy naukowej do praktyki biznesowej (success story – od nauki do biznesu), przygotowała także Agnieszka Sanocka-Zajdel Członek Zarządu SPLAST Sp. z o.o. Konferencję zakończył panel dyskusyjny o współpracy podkarpackiej nauki z przedstawicielami biznesu i przedsiębiorcami. 
UE UE