Zapraszamy na konferencję INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

Zapraszamy na konferencję INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

04 listopada 2019 11:00
Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na drugą już edycję konferencji INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE w dniu 6 listopada br. Honorowy patronat nad imprezą objął Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. 
 
Spotkanie jest kontynuacją ubiegłorocznej, udanej konferencji z dnia 01.10.2018. W rezultacie udało się utworzyć,  pod patronatem PCI, Regionalną Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RSLBiW). Obecnie sieć ta zrzesza 33 laboratoria akredytowane i nieakredytowane działające na uczelniach oraz w środowisku biznesowym.
 
Kontynuując proces tworzenia Regionalnej Sieci Laboratoriów oraz usprawnienia relacji Producenci – Laboratoria – Rynek,  podczas konferencji zaprezentowane zostaną wykłady dotyczące: 
– projektowania innowacyjnych rozwiązań, 
– roli laboratoriów w uzyskiwaniu znaku CE, 
– nowego podejścia do szacowania niepewności wyników pomiarów,  
– przykładu uzyskania akredytacji i notyfikacji przez jedno z laboratoriów działających na Podkarpaciu.  
 
Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja panelowa (wraz z uczestnikami) na temat: „W kierunku Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji. Jak usprawnić relację Producenci – Laboratoria – Rynek?” Konferencję INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE zaplanowano w dniu 6 listopada (środa), w godzinach 10:00-15:00 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Zapraszamy.
 
UE UE