Ruszają pierwsze projekty grantowe na prace B+R

Ruszają pierwsze projekty grantowe na prace B+R

29 listopada 2019 10:00
W dniu 28 listopada br. Podkarpackie Centrum Innowacji podpisało z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Politechniką Rzeszowską umowy na finansowanie trzech projektów badawczo-rozwojowych spośród dwudziestu pięciu wyłonionych w ramach pierwszego naboru wniosków na prace B+R jednostek naukowych.
 
Podpisane umowy dotyczyły następujących projektów grantowych: 
– Projekt pn. „Gry masowo równoległe i modelowanie wojny informacyjnej za pomocą Web Mining i analizy Big Data” (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania). Lider zespołu: dr Andrew Schumann. Kwota dofinansowania: 66 240,00 zł
– Projekt pn. „Zastosowanie mongolskiej mieszanki ziołowej w kompleksowej ochronie przeciwsłonecznej skóry” (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania). Lider zespołu: mgr Timea Sulenta-Pluta. Kwota dofinansowania: 171 508, 79 zł
– Projekt pn. „Wysokowydajna obróbka skrawaniem lotniczych stopów niklu w warunkach chłodzenia kriogenicznego” (Politechnika Rzeszowska). Lider zespołu: mgr inż. Piotr Laskowski. Kwota dofinansowania: 198 570,00 zł
 
Rozpoczęcie realizacji pierwszych trzech projektów w miesiącu grudniu br. to efekt ustaleń pomiędzy PCI a Partnerami projektu: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przyjęty harmonogram zakłada, że kolejne umowy zostaną podpisane w drugiej połowie grudnia br. i dotyczyć będą one 21 projektów grantowych (w tym 13 z Politechniki Rzeszowskiej i 8 z Uniwersytetu Rzeszowskiego), których realizacja ruszy od stycznia 2020 r. Z kolei końcem stycznia podpisana zostanie ostatnia umowa w ramach zakończonego naboru wniosków – dotycząca jednego projektu wdrażanego na  Uniwersytecie Rzeszowskim od lutego 2020 r. 
 
Program grantowy na prace B+R (badawczo-rozwojowe) podkarpackich jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
UE UE