O PCI na Konferencji AERONET Dolina Lotnicza

O PCI na Konferencji AERONET Dolina Lotnicza

04 grudnia 2019 10:00
Współpraca nauki z biznesem – rozwój regionalnego ekosystemu innowacji i startupów to temat prezentacji Konrada Frontczaka Dyrektora Zarządzającego ds. Komercjalizacji Badań PCI podczas konferencji Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza. Wydarzenie to miało miejsce 3 grudnia br. na Politechnice Rzeszowskiej. 
 
AERONET – Dolina Lotnicza, to konsorcjum z Politechniki: Częstochowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Warszawskiej, a także Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", Instytut Lotnictwa z Warszawy, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki. 
 
Głównym celem AERONETU są badania, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z lotnictwem, modernizacja bazy naukowej, współpraca z partnerami przemysłowymi zaangażowanymi w produkcję związaną z lotnictwem oraz rozwój międzynarodowej współpracy w sektorze przemysłowym w zakresie edukacji i badań naukowych. 
 
Podczas konferencji Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza Dyrektor Frontczak zaprezentował ideę powstania Podkarpackiego Centrum Innowacji, a także działalność poszczególnych platform funkcjonujących w PCI. Podczas prelekcji omówił program grantowy na prace B+R (badania i rozwój) o wysokim potencjale komercjalizacji. Prezentacja zawierała także powstanie i perspektywy rozwoju Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Wzorcujących oraz działalność ProtoLabu jako przestrzeni do działania dla kreatywnych studentów z naszego województwa. 
UE UE