Promocja PCI na Forum Uczelni Technicznych

Promocja PCI na Forum Uczelni Technicznych

09 grudnia 2019 14:00
Działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji została zaprezentowana podczas Forum Uczelni Technicznych. To wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które miało miejsce na Politechnice Rzeszowskiej w dniu 7 grudnia br. Zadaniem Forum jest rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami i kadry naukowej uczelni wyższych o profilu technicznym, a także wspieranie ich działania oraz dalszego rozwoju. 
 
Prelegentem podczas zjazdu był Sławomir Olejnik, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju w PCI. W swoim wystąpieniu opowiedział o działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji. Prelekcja miała na celu propagowanie działalności PCI oraz informowanie studentów i uczestników forum o bieżących i planowanych wydarzeniach w PCI ProtoLab. Prelekcja była skierowana również do młodych ludzi celem  wzrostu ich  zainteresowania i wiedzy do prototypowania. 
 
Forum Uczelni Technicznych zostało zorganizowane przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej.  
UE UE