Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Firm

21 lutego 2019 20:36

SGPPL „Dolina Lotnicza” i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają przedsiębiorców z sektora lotniczego do udziału w spotkaniu: NCBR dla Firm – wsparcie dla Przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2019

DATA:  8 marca 2019, godz. 10.00 / MIEJSCE: Hotel Nowy Dwór Świlcza k/ Rzeszowa. 

Pracownicy i eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poprowadzą prezentację nt. aktualnej oferty NCBR z POIR oraz indywidualne spotkania dla przedsiębiorców z sektora lotniczego. Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji głównie w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

Natomiast w ramach indywidualnych spotkań z ekspertami branżowymi i biznesowymi będą mieli Państwo możliwość przeanalizowania założeń swojego innowacyjnego pomysłu oraz uzyskania porad nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu badawczo-rozwojowego. Zostaliśmy poinformowani przez NCBR , że zostały wprowadzone uproszczone zasady ubiegania się o dofinansowani, m.in. znacząco ograniczając formalności i usprawniając proces oceny wniosków. Podczas spotkania eksperci NCBR przedstawią aktualną ofertę konkursową, zasady prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego oraz odpowiedzą na Państwa pytania.

Na prośbę NCBR,  ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 50 uczestników.  Po jej osiągnięciu p. Łukasz Szuba poinformuje Państwa o zakończeniu rejestracji. Jednocześnie  podczas rejestracji prosimy  podanie  informacji, kto z Państwa  będzie zainteresowany  spotkaniem z ekspertami NCBR(w oddzielnej salce, w której będą  Eksperci : 3 osoby plus do 3 osób ze strony uczestników jednocześnie, spotkania maksymalnie 30 minutowe).

UE UE