Wybór Zarządu PCI Sp. z o.o.

Wybór Zarządu PCI Sp. z o.o.

12 marca 2019 20:20
Otwarte postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu Spółki PCI Sp. z o. o. zostało ogłoszone 6 lipca 2018 r. Termin składania ofert obowiązywał do 7 sierpnia 2018 roku. Po dokonaniu oceny formalnej przedłożonych ofert, kandydaci zostali zobligowani do uzupełnienia braków formalnych. Następnie w wyniku serii spotkań z zakwalifikowanymi kandydatami Rada Nadzorcza Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. dokonała wyboru oferty złożonej przez Pana Rafała Kandera zgodnie z uchwałą nr 42/I/2018 z dnia 26 września 2018 r. Następnie w toku negocjacji warunków współpracy doszło do rezygnacji Pana Rafała Kandera ze stanowiska Członka Zarządu. W konsekwencji Rada Nadzorcza dokonała ponownego ustalenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana została oferta złożona przez Pana Jacka Kubraka, który zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/I/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.
UE UE