Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów

Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów

18 grudnia 2019 10:00
W Podkarpackim Centrum Innowacji, merytoryczne spotkanie w ramach Regionalnego Ekosystemu Innowacji Startupów, w skrócie REIS. Wydarzenie w dniu 17 grudnia br. miało na celu prezentację działalności PCI w takich obszarach jak: biznes, nauka, program grantowy i powstająca sieć laboratoriów na rzecz rozwoju firm z Podkarpacia. 
 
Dodatkowo przedstawiciele stowarzyszeń i biznesu zaprezentowali własne raz potrzeby i oczekiwania względem obszarów związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Spotkanie na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów (REIS), miało na celu rozpoznanie wspólnych kierunków rozwoju i możliwości realnej współpracy na linii nauka i biznes.
 
W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Materna Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka i Paweł Wasilewski Dyrektor Biura Klastra Informatyka Podkarpacka, prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela Prezes Zarządu Klastra TECHNOMED, Mariusz Bednarz Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Rafał Cencora Vice-Prezes Zarządu HugeTECH, Daniel Dereniowski Prezes Fundacji Podkarpacka Koalicja Startupów INUP oraz Prezes Zarządu HugeTECH, Michał Wielgos ekspert Akceleratora Idea Global oraz Mariusz Kwolek z Loży Rzeszowskiej Business Centre Club. Ze strony Podkarpackiego Centrum Innowacji: Jacek Kubrak Prezes Zarządu, Konrad Frontczak Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI oraz Sławomir Olejnik Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju w PCI.
UE UE