PCI tworzy regionalną sieć laboratorium badawczych i wzorcujących

PCI tworzy regionalną sieć laboratorium badawczych i wzorcujących

04 lipca 2019 19:01
We wtorek 2 lipca w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się 3 Spotkanie Laboratoriów zainteresowanych współpracą w ramach Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. (RSLBiW). Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele 30 Laboratoriów które już zdecydowały się na współpracę, podpisując odpowiednie POROZUMIENIA, oraz kilku Laboratoriów które przygotowują się do podpisania takich POROZUMIEŃ. 

Podczas tego spotkania Prezes Zarządu PCI Jacek Kubrak oraz Dyrektor Operacyjny PCI Bartosz Jadam przedstawili zebranym aktualny stan oraz perspektywy rozwoju 2 platformy działań PCI nazwanej BADANIA ZLECONE. RSLBiW jest jedną z części tej platformy. Reprezentanci kilkunastu laboratoriów zaprezentowali zakresy prowadzonych badań oraz wyposażenie do ich realizacji. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Piotr Jankowski poinformował zebranych o istniejących jeszcze możliwościach wsparcia finansowego Laboratoriów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Regionalną Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących tworzy obecnie 30 laboratoriów z których 2/3 stanowią laboratoria wyższych uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. 1/3 stanowią laboratoria działające autonomicznie lub w ramach innych instytucji w tym także renomowanych firm takich jak GAMRAT, NESTLE czy STALOWA WOLA. 

Głównym celem działalności RSLBiW jest współpraca mająca na celu integrację potencjału badawczego Regionu w celu ułatwienia współpracy na linii nauka-przemysł, wspieranej przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Ważnym celem jest także doskonalenie kompetencji poszczególnych laboratoriów, poprzez spotkania, szkolenia i warsztaty, oraz wzajemna pomoc w uzyskiwaniu certyfikatów akredytacji. Laboratoria akredytowane stanowią bowiem istotny czynnik we wszystkich systemach oceny zgodności wyrobów i systemów, międzynarodowych krajowych i regionalnych.

Pomysłodawcą Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących i jej obecnym koordynatorem jest dr inż. Roman Tabisz z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Krótką relację ze spotkania można oglądnąć w naszym kanale na YouTube: youtube.com/watch?v=z-FAmetWI2s
UE UE