Informacja o wydłużeniu terminu

Informacja o wydłużeniu terminu

14 sierpnia 2019 17:35

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń jakie wpłynęły do PCI Sp. z o.o. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o wpis na listę kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych w ramach Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych, informujemy, że obecnie trwa ich weryfikacja oraz proces uzupełniania niezbędnych dokumentów. Informacja o weryfikacji zgłoszeń i utworzonej liście ekspertów zostanie ogłoszona na stronie internetowej PCI Sp. z o.o. (www.pcinn.org), w terminie późniejszym niż wstępnie zaplanowano, tj. do dnia 23 sierpnia 2019 r. 

UE UE