Projekt ustawy dot. Prostej Spółki Akcyjnej

Projekt ustawy dot. Prostej Spółki Akcyjnej

07 lutego 2019 17:27

Pojęcie startupu w Polsce znane jest zaledwie od kilku lat i stanowi przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania konkretnego modelu biznesowego. Dnia 5 lutego 2019 roku została przyjęta ustawa dot. Prostej Spółki Akcyjnej. Jej głównymi założeniami są przede wszystkim: wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności, jak również ograniczenie sprzedaży polskich, innowacyjnych pomysłów za granicą. Prosta Spółka Akcyjna to rozwiązanie dla innowacyjnej gospodarki, dzięki temu Polska stanie się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów oraz startupów. Projekt przyjętej ustawy umożliwi i w znacznym stopniu ułatwi rozwój, funkcjonowanie, a także pozyskiwanie kapitału. Polscy przedsiębiorcy będą mogli prościej założyć spółkę oraz pozyskać kapitał niezbędny do rozwoju działalności. Projekt jest ostatnim rozwiązaniem z pakietu 100 zmian dla firm.  Zgodnie z założeniami ustawa ma zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o. o. z korzyściami spółki akcyjnej. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii głównymi cechami Prostej Spółki Akcyjnej są:
 

  • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), 
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”), 
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
  • uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji –  przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.[1]

 

Jak podaje raport startupów 2018 dostępny na stronie Startup Poland „wyróżniamy 7 miast w ścisłej czołówce, które stawiają na rozwój startupów. W Warszawie jak co roku jest najwięcej startupów, to liderzy fundraisingu znajdują się jednak w Krakowie. Do tradycyjnej czołówki pod względem liczności startupowego środowiska – Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto – dołączyły Lublin i Rzeszów, słabnie natomiast Poznań”.[2]

UE UE