Erazmus dla młodych przedsiębiorców

Erazmus dla młodych przedsiębiorców

04 lutego 2019 17:26

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” został stworzony w 2009 r. przez Komisję Europejską z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.
To program wymiany, który ma pomóc początkującym przedsiębiorcom w zdobyciu umiejętności przydatnych do prowadzenia i rozwoju małego przedsiębiorstwa. Wymiana opiera się na współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z innego kraju przez okres od jednego do sześciu miesięcy. Celem tego finansowania jest uczenie się początkujących przedsiębiorców od doświadczonych ludzi biznesu, którzy prowadzą swoje firmy w innych państwach.

Składanie wniosków obowiązuje od 1 lutego 2019 roku, natomiast przyjmowanie wniosków obowiązuje do 31 stycznia 2022 roku.

Całkowite dofinansowanie wynosi:  6 600 euro
Maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że wnioskodawcy  wkładu własnego.

Uczestnicząc w projekcie można zyskać m.in. comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro, możliwość pracy z przedsiębiorcami, która może przyczynić się do rozwoju firmy poprzez innowacyjne pomysły, wiedzę i umiejętności.

Wzięcie udziału w konkursie to dobry start w zakładaniu własnej firmy lub wzmocnieniu istniejącego już przedsiębiorstwa. Korzyścią są również potencjalne możliwości współpracy z partnerami z zagranicy.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na oficjalnej platformie internetowej programu pod adresem: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

UE UE