Rozbudowa laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

Rozbudowa laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

29 stycznia 2019 17:25

Ponad 7 mln złotych Politechnika Rzeszowska przeznacza na rozbudowę budynku AL przy ul. Wincentego Pola w Rzeszowie, w którym zlokalizowane jest laboratorium naukowo-badawcze kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) funkcjonujące w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Dzięki realizacji tego projektu będzie możliwe zwiększenie potencjału badawczego laboratorium w zakresie testowania pokładowych systemów elektrycznych i elektronicznych instalacyjnych w statkach powierzchnych.

Prace związane ze zwiększeniem możliwości badawczych Politechniki Rzeszowskiej są realizowane w ramach umowy o dofinansowaniu projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jego łączna wartość to blisko 67 mln zł, a udział PRz wynosi 7,6 mln zł. W realizację projektu na wydziale zaangażowane są: Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, a także Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki.  

Sygnatariuszami umowy są członkowie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego utworzonego przez: Politechnikę Wrocławską (Lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Białostocką, Wojskową Akademię Techniczną oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Podpisana umowa stanowi efekt wcześniejszych działań podjętych przez Konsorcjum.
W ich wyniku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opierając się na rekomendacjach zespołu doradczego oraz na ocenach krajowych i zagranicznych recenzentów, w 2014 roku umieścił projekt EMC-LabNet na tzw. Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Tym samym został on uznany za strategiczny dla nauki i gospodarki, co umożliwiło zgłoszenie przez Konsorcjum wniosku do Konkursu nr 1/4.2/2015, w wyniku którego projekt EMC-LabNet uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Głównym celem projektu EMC-LabNet jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej. Umożliwi to dołączenie do pierwszorzędnych uczelni w Polsce, w zakresie badań i inteligentnego rozwoju.

Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca rozbudowy budynku AL. Zakłada się, że prace rozpoczną się na przełomie lutego i marca, natomiast zakończenie projektu jest planowane na koniec 2021 roku.

UE UE