Trzecia edycja konkursu GameINN

Trzecia edycja konkursu GameINN

28 stycznia 2019 17:24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs GameINN, którego celem jest wsparcie projektów B+R związanych z branżą gier i rozwiązań wideo.
GameINN jest obecnie największym programem wsparcia dla branży gamingowej w Polsce. Celem programu, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. W obecnej trzeciej turze na rodzimych twórców gier czeka 100 ml zł.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego GameINN to:
• Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
• Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
• Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
• Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
• Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
• Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
• Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny


Sektor gier wideo to dynamicznie rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki oraz branża, w której powstają technologie wykorzystywane także w innych dziedzinach. Rozwój gospodarki jest możliwy w dużej mierze dzięki finansowaniom przez NCBR różnych projektów, m. in. Echo-Vis czy gra edukacyjna Profesor Why.

CD Projekt, Transition Technologies czy The Farm 51 - to tylko niektóre z firm, które już skorzystały ze wsparcia w ramach programu sektorowego GameINN.

Program jest kierowany do całej branży gier wideo. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze firmy, jak i ich konsorcja z innymi przedsiębiorcami lub jednostkami naukowymi. Do tej pory w ramach dwóch konkursów GameINN sfinansowano prace w ramach 74 różnych projektów.
W trzecim konkursie o dofinansowanie starać mogą się projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te drugie. Przedsiębiorcy mogą także uzyskać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 400 tys. zł, a maksymalna wartość projektu to 20 mln zł. Podobnie jak w innych konkursach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o granty starać mogą się jedynie przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, których prace realizowane będą poza województwem mazowieckim.

Zachęcamy do aplikowania zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których procentowy poziom dostępnego wsparcia jest relatywnie największy. Trzeci GameINN może pozwolić im znacznie przyspieszyć rozwój ich pomysłów nie tylko w zakresie technologii, ale też i projektowania użytkowego.
Nabór wniosków potrwa od 15 marca do 14 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/

UE UE