Program "Sokół" - dotacje NFOŚiGW dla firm na innowacyjne technologie środowiskowe

Program "Sokół" - dotacje NFOŚiGW dla firm na innowacyjne technologie środowiskowe

10 stycznia 2019 17:19

    "Sokół" – to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o precyzyjnej nazwie:
„Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Budżet programu to ponad 2 mld złotych do rozdysponowania, przy czym skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców. Przewidziane są dofinansowania bezzwrotne w formie dotacji (faza B + R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki (faza B + R oraz faza wdrożenia technicznego).        
            Warunkiem udziału w inicjatywie jest zgłoszenie przedsięwzięcia, które charakteryzuje się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):    
– biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;     
– biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, zrównoważona energetyka;                 
– wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji energii;     
– inteligentne i energooszczędne budownictwo;     
– rozwiązania transportowe przyjazne środowisku lub surowce naturalne i gospodarka odpadami: nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;     
– minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
– innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).
            Obecna czwarta rekrutacja do programu wystartowała 3 grudnia 2018 roku i potrwa do 28 lutego 2019 roku. Na ten czas również są przewidziane szkolenia dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków. Terminy wdrożenia oraz szczegółowe informacje dotyczące całego projektu są dostępne na stronie Narodowego Funduszu: www.nfosigw.gov.pl

UE UE