Warsztaty w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania

Warsztaty w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania

19 listopada 2018 16:51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału  w spotkaniu pn. „Policy Round Tables“ organizowanym w ramach projektu PPI2Innovate – Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.  

„Policy Round Tables” - spotkanie poświęcone zamówieniom publicznym na innowacyjne rozwiązania (PPI) w zakresie sektora energii – SMART ENERGY oraz sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych - SMART ICT. 

 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań

o udzielanie zamówień publicznych zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych jako narzędzi wspierania innowacji, ekspertów PPI, PcP, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych, badawczych. 

 

Celem spotkania jest upowszechnienie i rozwój wiedzy zarówno w zakresie PPI jak i PcP.  Spotkanie będzie opierało się w głównej mierze na doświadczeniach innych zamawiających korzystających z zamówień w formule PPI jak i PcP. Założeniem spotkania jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która pozwoli im na świadome przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego oraz wyeliminowanie ryzyka nabycia przedmiotu nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem spotkania oraz rejestracji.

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej nr 209 zlokalizowanej w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 na 1 piętrze budynku w dniu 14 listopada 2018 r.

 

Informacja o projekcie na stronie: interreg-central.eu

 
UE UE