Konferencja Technologia w Medycynie

Konferencja Technologia w Medycynie

24 października 2018 16:34
Jako jeden z partnerów Klastra Technologia w Medycynie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów kierunków medycznych, młodych biznesmenów oraz osoby planujące otwarcie własnej firmy związanej  przemysłem i medycyną, na 
 
II Rzeszowskie Forum Technologia w Medycynie
 
 „Od pomysłu do przemysłu”
 
które odbędzie się
 
30.10.2018 w godzinach 9:00-14:30
 
w Budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1
 
Na konferecji zostaną poruszone zagadnienia związane z komercjalizacją innowacji, a także nastąpi przedstawienie kwestii prawnych.
 
Konferencja będzie platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu, a także podmiotów wspomagajacych i finansujących badania i rozwój. Spełni ona także istotną rolę w dwustronnym przepływie informacji, co ułatwi nawiązanie realnej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz różnymi ośrodkami badawczymi, wpływając na rozwój gospodarczy regionu. 
 
Zapraszamy do rejestracji:
 
UE UE