Warsztaty Wojciech Szapiel GROWING PAINS współpracy nauka-biznes

Warsztaty Wojciech Szapiel GROWING PAINS współpracy nauka-biznes

10 stycznia 2020 16:13
W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji przeprowadzono pierwsze noworoczne warsztaty. To GROWING PAINS współpracy nauka-biznes, które wczoraj w siedzibie PCI prowadził Wojciech Szapiel. Nie zabrakło prezentacji globalnych trentów w biznesie i zarzadzaniu, jak skutecznie połączyć naukę z biznesem oraz jak firmy radzą sobie z barierami wzrostu ("Growing Pains"), a także roli małych i średnich firm na globalnym rynku dużych i mocnych graczy.  
 
Konkluzja oparta na wynikach badań wg metodyki Growing Pains pokazuje, iż pozycja rynkowa przedsiębiorstw jest bardziej związana z jego własną specyfiką niż z cechami rynku, na którym działa. Pierwszym krokiem w budowie organizacji odnoszącej trwałe sukcesy powinno być zatem usunięcie barier znajdujących się wewnątrz firmy. 
 
Ciekawą rekomendacją podczas wykładów było chińskie słowo „kryzys”, które składa się z dwóch znaków. Pierwszy z nich oznacza „niebezpieczeństwo”, a drugi „szansę”. Nie zabrakło także promocji książki "Growing Pains - sztuka skalowania przedsiębiorstw" autorstwa prof. Flamholtza.  
UE UE