Powstała Rada Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Powstała Rada Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

15 stycznia 2020 16:07
W dniu dzisiejszym miało miejsce I Plenarne Zebrania Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) działajcej przy Podkarpackim Centrum Innowacji. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laborlatoriów, ktorzy uchwalili Regulamin, wybrali Radę Sieci Laboratoriów na czele z przewodniczącym i członkami rady oraz Zespół Koordynujący. 
 
Rada PSLBiW wybrana została na 2-letnią kadencję. Skład osobowy jest następujący:
Przewodniczący  dr inż. Grzegorz Bajorek Prof. PRz., Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska; Centrum Technologiczne Budownictwa. Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 
V-ce Przewodnicząca  dr hab. Stanisława Kanas Prof. URz., Laboratorium Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski. 
Członek Rady  mgr inż. Małgorzata Filar,  Kierownik Nestle Quality Assurance Center, Oddział Nestle w Rzeszowie – przedstawicielka laboratoriów akredytowanych.
Członek Rady  dr hab. Lucyna Leniowska Prof. URz., Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski – przedstawicielka nieakredytowanych laboratoriów z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Członek Rady  dr hab. inż. Beata Mossety – Leszczak  Prof. PRz., Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – przedstawicielka nieakredytowanych laboratoriów 
z Politechniki Rzeszowskiej.
Członek Rady  mgr Timea Sulenta – Pluta, Centrum Wdrożeniowo – Usługowe Katedry Kosmetologii, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – przedstawicielka nieakredytowanych laboratoriów medycznych.
Członek Rady  inż. Adam Wiącek, Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej ALPHA Laboratory. Adam Wiącek – przedstawiciel nieakredytowanych laboratoriów komercyjnych. 
 
Wybrano  także Zespół  Koordynujący w składzie: 
Członek Zespołu – dr hab. Idalia Kasprzyk Prof. Urz., Zakład Monitoringu Środowiska, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski.
Członek Zespołu  dr inż. Lucjan Janas  Prof. PRz., Wydziałowe Laboratorium Badania Konstrukcji, Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska. 
 
Koordynatorem działalności PSLBiW z ramienia Podkarpackiego Centrum Innowacji jest jej twórca i organizator – dr inż. Roman Tabisz, Laboratorium Badań i Kalibracji, Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska.
 
Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących stanowi obecnie 45 laboratoriów zgłoszonych do współpracy na podstawie odpowiednich POROZUMIEŃ. Jest to  zorganizowana, działająca zgodnie z postanowieniami uchwalonego Regulaminu, platforma interdyscyplinarnej współpracy profesjonalistów zajmujących się badaniami naukowymi a także oceną zgodności materiałów, podzespołów, wyrobów oraz ekosystemów. Głównym celem tej współpracy jest doskonalenie kompetencji laboratoriów, pomoc w uzyskiwaniu akredytacji oraz podejmowanie i realizacja wspólnych projektów. Sieć jest strukturą otwartą i każde laboratorium które będzie zainteresowane tego rodzaju współpracą może włączyć się do tej struktury podpisując odpowiednie POROZUMIENIE z Podkarpackim Centrum Innowacji.
 
Kontakt e-mail: laboratoria@pcinn.org
UE UE