Zakończenie oceny formalnej wniosków w Programie grantowym

Zakończenie oceny formalnej wniosków w Programie grantowym

07 września 2019 16:00

W dniu 5 września 2019 r. zakończyła się ocena formalna w ramach pierwszego naboru wniosków w ramach Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych. Jest on organizowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. przy współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Partnerami Projektu).

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr 1/2019 wpłynęło 103 wnioski, z czego 101 spełniło kryteria formalne i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Dotyczą one następujących dziedzin naukowych:

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) - 18 wniosków

  2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii - 8 wniosków

  3. Transport oraz motoryzacja - 15 wniosków

  4. Ochrona zdrowia oraz technologie medyczne - 23 wnioski

  5. Biogospodarka oraz żywność - 14 wniosków

  6. Zaawansowane materiały oraz narzędzia - 23 wnioski

 

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencja i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

UE UE