Posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

Posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

22 stycznia 2020 16:01
W dniu 21 stycznia 2020 r. w siedzibie PCI, miało miejsce kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. W jego skład wchodzą przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych, partnerzy biznesowi oraz przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji.
 
Podczas spotkania zaprezentowano aktualny stan wdrażania projektów dofinansowanych w ramach I. naboru do Programu grantowego PCI. Przedstawiono także zasady II. naboru do Programu grantowego. Omówiono również specyfikę kolejnych naborów.
 
W programie agendy spotkania znalazły się również wnioski dotyczące budowy ekosystemu innowacji, projektów studenckich, Funduszu Wspomagającego oraz możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
 
Kolejny nabór w ramach Programu grantowego zaplanowano w styczniu 2020 r.
UE UE