Trwa ocena merytoryczna projektów grantowych

Trwa ocena merytoryczna projektów grantowych

27 września 2019 15:33

Uprzejmie informujemy, że lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie: Konkurs na projekty B+R, Nabór I, zostanie ogłoszona z końcem października 2019 roku. W zawiązku z tym realizacja projektów grantowych rozpocznie się najwcześniej od listopada 2019 r. Opóźnienie jest związane z dużą liczbą wniosków przedłożonych do oceny. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów.

UE UE