Działalność PCI zaprezentowana na konferencji INDUSTRY 4.0

Działalność PCI zaprezentowana na konferencji INDUSTRY 4.0

22 lutego 2020 15:01
Działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji została zaprezentowana podczas konferencji "INDUSTRY 4.0 innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu". Organizatorem wydarzenia była Politechnika Rzeszowska oraz Krajowy Klaster INDUSTRY 4.0. 
 
To wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które miało miejsce na Politechnice Rzeszowskiej w dniu 20 lutego br. Zadaniem konferencji była prezentacja takich tematów jak systemy cyberbezpieczeństwo w przemyśle, aplikacje INDUSTRY 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemyśle przetwórczym, czy też kadry i projektowanie w przemyśle 4.0.
 
Prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji Jacek Kubrak Prezes PCI oraz Konrad Frontczak Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI. Tematem wystąpienia oraz zaprezentowanej prezentacji był transfer technologii Podkarpackiego Centrum Innowacji dotyczący naszego hasła: inspirujemy, wspieramy i integrujemy współpracę nauki z biznesem.
UE UE