Podsumowanie Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje

Podsumowanie Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje

11 października 2018 14:59

1 października odbyła sie konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje, której głównym celem było przedstawienie podkarpackiego ekosystemu wsparcia badań i rozwoju oraz przybliżenie nowych kryteriów związanych z akredytacją laboratoriów. Konferecję uroczyście otwarła Pani Marszałek Maria Kurowska przedstawiając tematykę wydarzenia.

W pierwszej części merytorycznej Pan dr inż. Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar omówił działania dotyczące współpracy z nauką i przemysłem zawarte w strategicznym planie działania GUM na lata 2018-2021, między innymi: przedstawił koncecję budowy kampusu laboratoryjnego. Następnie Pani Aleksandra Gadomska wskazała fundamentalną rolę metrologii w życiu codziennym oraz przyczyny i warunki ewolucji definicji jednostek jak również korzyści wynikające z redefinicji układu SI.

Drugą część rozpoczął Pan Andrzej Kolasa, Zastępca Dyrektora PCA, przybliżając rolę akredytacji we wspieraniu przedsiębiorców i innowacyjności gospodarki wymieniając najwazniejsze korzyści płynące z akredytacji. Natomiast Pan Tadeusz Matras przedstawił podstawowe zmiany normy ISO/IEC 17025 oraz harmonogram zmian. 

W ostatniej części konferencji Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Pan Bartosz Jadam, zapoznał uczestników z ideą PCI jak również z projektem Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu. Następnie dr Maciej Chrzanowski omówił badania prowadzone przez PCI wśród przedsiębiorców. Pan dr Roman Tabisz reprezentując Politechnikę Rzeszowską, zaproponował utworzenie regionalnej sieci laboratoriów badawczych i wzorcujących, podkreślając jego wyjątkowe znaczenie.

Na koniec przedstawiciel GC Energy zaprezentował obszar działalności firmy oraz najnowszą inwestycję - Calibron - mobilne laboratorium, które każdy z uczestników mógł zwiedzić. 

W związku z dużym zainteresowaniem współpracą, poniżej zamieszczamy deklarację przystąpienia do regionalnej sieci laboratoriów badawczych i wzrorcujących. Wypełnioną ankietę prosimy oprzesyłanie na adres biuro@pcinn.org

 
Materiały wyświetlane na konferencji:
GUM
UE UE