Posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

Posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów

26 lutego 2020 14:58
W dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, miało miejsce cykliczne już posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów. W jego skład wchodzą przedstawiciele uczelni wyższych na Podkarpaciu: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościliśmy także delegatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicieli biznesu i organizacji biznesowych. Nie zabrakło Zarządu PCI. 
 
Głównym punktem spotkania był temat rozbudowy infrastruktury Podkarpackiego Centrum Innowacji. To  ważna inwestycja, która przyczyni się do zwiększenia liczby pracowni w PCI ProtoLab. Zaprezentowano także aktualny stan wdrażania projektów dofinansowanych w ramach I naboru do Programu grantowego PCI. Przedstawiono zainteresowanie naborem do II Programu grantowego. Omówiono również możliwość organizacji wspólnych wydarzeń i płaszczyznę działań do podjęcia w najbliższym terminie. 
UE UE