Informacja o planowanej wycince drzew

Informacja o planowanej wycince drzew

27 lutego 2020 14:56
Informacja o planowanej wycince drzew wokół siedziby Podkarpackiego Centrum Innowacji, przy ul. Lenartowicza 4 dotyczy mieszkańców bloków z ulic Lenartowicza 5, Chodkiewicza 7 oraz Hetmańska 7 i 9.  
 
Informujemy, iż w dniach 28-29 lutego 2020 roku (tj. piątek-sobota) zaplanowana została wycinka drzew na posesji, na której znajduje się siedziba Podkarpackiego Centrum Innowacji, przy ul. Lenartowicza 4. 
 
Na wycinkę Podkarpackie Centrum Innowacji uzyskało zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa. Prace prowadzone będą wyłącznie na terenie obejmującym obszar tej nieruchomości. Wykonawca, który będzie wykonywał prace został zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, jednakże, prosimy także Państwa o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także odległości przy przemieszczaniu się, czy parkowaniu samochodów. W szczególności prosimy o nieparkowanie przy ulicy Lenartowicza 4, w bezpośredniej bliskości siedziby PCI. Dla osób parkujących na terenie parkingu wewnętrznego budynków przy ul. Chodkiewicza 7 oraz ul. Hetmańska 7 i 9 Centrum otworzy wewnętrzną bramę aby usprawnić wjazd i wyjazd. Rekomendujemy skorzystanie z tego rozwiązania. 
 
Informujemy także, iż docelowo otoczenie Podkarpackiego Centrum Innowacji zostanie obsadzone drzewami zalecanymi przez Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa. W razie pytań, podajemy telefon do kontaktu: 507 836 617. 
UE UE