Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary

Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary

10 września 2018 14:48

Politechnika Rzeszowska oraz Wojskowa Akademia Techniczna zapraszają na pierwszą w Polsce platforme wymiany informacji na temat badań, wdrożeń oraz analiz szeroko pojętych technologii przyrostowych oraz inżynieriii odwrotnej. 

Konferencja swoją tematyką zainteresuje środowisko naukowe jak również przedstawicieli przemysłu co pozwoli na zacieśnienie kontaktów między nauką a biznesem.

Do najważniejszych tematów poruszonych na konferencji będzie można zaliczyć:

  • szybkie prototypowanie, druk 3D oraz zastosowanie tych technik w budowie maszyn, lotnictwie, inżynierii produkcji, wzornictwie przemysłowym, medycynie, odlewnictwie, edukacji, architekturze, przetwórstwie polimerów, produkcji narzędzi, systemach militarnych;
  • systemy CAD/CAM/CAE/MES oraz systemy IT i ich aplikacje przemysłowe, projektowanie i modelowanie zorientowane na druk 3D;
  • metody badawcze prototypów;
  • inżynieria rekonstrukcyjna, współrzędnościowe metody pomiarowe, systemy Rapid Inspection, skanowanie 3D  i analiza przestrzenna geometrii;
  • polimery i kompozyty polimerowe, materiały stosowane w szybkim prototypowaniu;
  • prototypowanie układów napędowych stosowanych w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym i innych systemach transportu;
  • systemy edukacyjne w zakresie INDUSTRY 4.0 i technologii przyrostowych;
  • INDUSTRY 4.0 i aplikacje przemysłowe technologii przyrostowych.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

UE UE