Top 100 Innowatorzy Gospodarki

Top 100 Innowatorzy Gospodarki

08 sierpnia 2018 14:45

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego na organizację staży zagranicznych dla ludzi pracujących dla różnych przedsiębiorców. Pracownicy będą mogli odbyć staże w rozmaitych międzynarodowych jednostkach naukowych (np. TNO, VTT, Fraunhofer) lub w innych zagranicznych firmach z doświadczeniem w działalności badawczej i komercjalizacją zgromadzonych wyników. Staże będą mogły odbywać się na dwóch poziomach, początkowo od poziomu podstawowego, który obejmuje rozwijanie różnych trywialnych umiejętności w kwestii zarządzania projektami trwający do 2 miesięcy. Następnym poziom jest zaawansowany, który obejmuje już określone umiejętności w kwestii projektów badawczych trwający od 2 do 6 miesięcy.

O przyznanie środków finansowych w ramach wspomnianego projektu mogą ubiegać się podmioty niebędące jednostkami naukowymi i będące osobowościami prawnymi:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo rozwojowego;
  • przedsiębiorstwa współpracujące na podstawie listu intencyjnego lub umowy z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą, posiadające doświadczenie w danej dziedzinie.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków na realizację programu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerwstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz BIP.

UE UE