Informacja o umieszczeniu odpowiedzi na pytania dot. konkursu i wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja o umieszczeniu odpowiedzi na pytania dot. konkursu i wydłużeniu terminu składania ofert

25 lipca 2018 14:44

Rada Nadzorcza Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. (dalej PCI), w nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. w Rzeszowie (http://www.pcinn.org/aktualnosci/konkurs-na-czlonkow-zarzadu-pci), informuje, że pod wskazanym adresem zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania wniesione w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia Kandydata/ów zgodne Regulaminem będą przyjmowane w siedzibie Spółki tj. przy ul. Szopena 51/109, 35-959 Rzeszów.

Z uwagi na udzielone odpowiedzi nowy termin przyjmowania zgłoszeń to 7 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00.

UE UE