Wykład dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego

Wykład dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego

17 maja 2018 14:31
W  ubiegły wtorek 15 maja Prezes Głównego Urzędu Miar, dr inż. Włodzimierz Lewandowski wygłosił pasjonujący wykład na Politechnice Rzeszowskiej pt: „Konsekwencje Redefinicji Jednostek Miar Międzynarodowego Układu SI”. W wykładzie została omówiona ewolucja definicji podstawowych jednostek miar układu SI oraz powody ich redefinicji. Decyzja o redefinicji jednostek miar układu SI podjęta będzie przez Międzynarodową Generalną  Konferencję Miar            w listopadzie tego roku.
 
Prezes GUM w swoim wykładzie tłumaczył, że redefinicja podstawowych jednostek miar układu SI ma być wydarzeniem rewolucyjnym. Każda z podstawowych jednostek miar będzie zdefiniowana za pomocą stałych fizycznych. Wykorzystanych będzie 5 stałych fizycznych takich jak:
  • stała Avogadro,
  • stała Boltzmanna,
  • ładunek elementarny,
  • stała Plancka
  • prędkość światła.
Najważniejszą konsekwencją zdefiniowania jednostek miar za pomocą stałych fizycznych będzie możliwość ich odtwarzania w dowolnym miejscu we wszechświecie.
 
Co więcej w przyszłości planowane jest utworzenie Polskiego Instytutu Metrologicznego działającego na zasadzie istniejących Narodowych Instytutów Metrologii jak NIST w USA, PTB w Niemczech czy NPL w Wielkiej Brytanii. Najbardziej zaawansowane laboratoria metrologiczne Polskiego Instytutu Metrologii będą zlokalizowane w Górach Świętokrzyskich. Instytut ten zamierza ściśle współpracować ze środowiskiem akademickim i przemysłem.
Jednym z przykładów obecnie prowadzonej współpracy jest opracowanie i wytworzenie przez firmę RADWAG polskiego komparatora masy, który zostanie wykorzystany przez laboratorium GUM po redefinicji kilograma.
 
Na zakończenie wykładu dr inż. Lewandowski zaprosił do udziału w konferencji naukowej  PPM’2018 (Podstawowe Problemy Metrologii), która odbędzie się w dniach 3 - 6 czerwca w Szczyrku. Zaprosił także na obchody Światowego Dnia Metrologii, które 18 maja odbędą się w Głównym Urzędzie Miar  z udziałem uznanych na świecie metrologów.
 
Wykład zorganizowany został przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji.
 
Fot. M. Misiakiewicz
UE UE