Warsztaty o funkcjonowaniu PCI

Warsztaty o funkcjonowaniu PCI

18 kwietnia 2018 14:16

W dniu 16 kwietnia 2018 roku odbyły się warsztaty zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Innowacji(PCI), we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Podczas warsztatów poddano dyskusji koncepcję funkcjonowania PCI oraz kierunki rozwoju, jak również przedstawiono wstępne wymagania względem personelu kluczowego PCI. W rozmowach udział wzięli zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu jak również administracji. Po części oficjalnej, rozpoczęto dyskusję warsztatową z szeregiem pytań oraz sugestii. Na zakończenie, przedstawiciele PCI podsumowali spotkanie wnioskami i zaprosili na networking. 

UE UE