Nabory na wsparcie prac B+R w ramach POIR

Nabory na wsparcie prac B+R w ramach POIR

06 kwietnia 2018 14:13

W szczególności zwracamy uwagę na nabór: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence, Inteligentny Rozwój

Wsparcie będzie obejmować realizację przez przedsiębiorstwo badań, głównie przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które będą miały na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Programy sektorowe będą służyć realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia będzie grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. W ramach programów sektorowych przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem nauki.

 

Więcej informacji poniżej:

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/

UE UE