Duże zainteresowanie Programem Grantowym PCI

Duże zainteresowanie Programem Grantowym PCI

30 marca 2020 14:08
Zakończono przyjmowanie zgłoszeń do Programu Grantowego PCI na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Rekord z ubiegłego roku został pobity. Wpłynęło aż 144 wnioski. Łączna suma pieniędzy na dofinansowanie projektów naukowych w tym naborze wynosi 6 mln zł. 
 
Duże zainteresowanie programem wśród podkarpackich naukowców to efekt szkoleń podczas spotkań na uczelniach wyższych w Rzeszowie i w PCI. Analizowano zasady i kryteria obowiązujące w konkursie oraz dobre i złe praktyki pisania wniosków. Nie zabrakło także konsultacji indywidualnych ze strony specjalistów PCI oraz ekspertów. W szkoleniach uczestniczyło ponad 250 osób, w głównej mierze to kadra naukowa i personel akademicki. W 2019 r. naukowcy zgłosili 103 wnioski do konkursu. W 2020 r. liczba projektów wynosi 144. To wzrost o prawie 40% w porównaniu do zeszłorocznej edycji. 
 
Obecnie wszystkie złożone przez naukowców wnioski weryfikowane są przez Centra Transferu Technologii: Uniwersytetu i Politechniki Rzeszowskiej oraz WSIiZ w Rzeszowie. Po ich przekazaniu do PCI, zostaną one poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a następnie analizie i głosowaniu w ramach Komitetu Alokacji Zasobów PCI. Termin zakończenia procesu przyznawania grantów oraz rozpoczęcia realizacji projektów z II naboru wniosków szacowany jest na III kwartał 2020 r.
UE UE