W połowie kwietnia planowany jest nabór projektów w ramach programu CleanSky

W połowie kwietnia planowany jest nabór projektów w ramach programu CleanSky

05 kwietnia 2018 14:05

Clean Sky Joint Undertaking („Wspólne przedsięwzięcie Czyste Niebo 2”) jest partnerstwem publiczno-prywatnym w dziedzinie lotnictwa w ramach Horyzontu 2020, które w tej dziedzinie stanowi łącznik między Unią Europejską, a głównymi graczami na rynku Europy. Ta forma współpracy między Komisją Europejską, a europejskim przemysłem lotniczym, została zawiązana w celu wprowadzenia znaczących zmian w redukowaniu oddziaływania lotnictwa na środowisko. Ponadto jest to największy europejski program w obszarze „Badania naukowe i innowacje – przestrzeń kosmiczna”.

Nasze województwo jako pierwsze w Polsce przystępuje do programu, którego wymiar regionalny opiera się na promowaniu i wykorzystywaniu synergii z europejskimi funduszami inwestycyjnymi w obszarze aeronautyki. To między innymi efekt tegorocznej inicjatywy podjętej przez marszałka Władysława Ortyla w Brukseli.

- Clean Sky jest programem, który skupia się na dziedzinie lotnictwa. Lotnictwo i kosmonautyka są bardzo ważnym przemysłem z punktu widzenia UE, dlatego, ze jest to sektor rosnący gospodarczo i ekonomicznie, bo wzrasta ilość połączeń lotniczych, rośnie przewóz pasażerów i towarów, wzrasta też oddziaływanie tego przemysłu na środowisko. Powstaliśmy 10 lat temu. Od początku zabiegamy, aby zmniejszać szkodliwy wpływ lotnictwa na środowisko i od początku polskie podmioty współpracują z nami, ale uważamy że Polska ma większy potencjał współpracy i mamy nadzieję, że to będzie jej początek – powiedział Jiit Jurimae, jednocześnie podkreślając, że Podkarpacie jest dla naturalnym partnerem do współpracy, bo to region z lotniczym DNA, który wybrał  lotnictwo i kosmonautykę na swoją główną inteligentną specjalizację:

Podpisanie tego porozumienia to pierwszy krok , cieszymy się ,ze możemy się w ten sposób włączyć w przesłanie tego kongresu, którego przesłaniem jest uwalnianie polskiego  potencjału gospodarczego. Uważamy, ze możemy pomóc ten potencjał w dziedzinie lotnictwa uwolnić. Cieszymy się, że robimy to w tej chwili na Podkarpaciu – podsumował Tiit Jurimae – dyrektor wykonawczy Clean Sky.

Już niedługo zostanie przedstawiona lista tematów na portalu Europejskiej Komisji.

Jeśli potrzebujecie pomocy zapraszamy do kontaktu. 

http://cleansky.eu/calls-for-proposals

UE UE