Warsztaty o działalności PCI

Warsztaty o działalności PCI

16 marca 2018 13:59

Szczególny nacisk położony został na praktyczne aspekty i zasady współpracy pomiędzy zespołem Podkarpackiego Centrum Innowacji, a uczelniami partnerskimi tj, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W spotkaniu obok partnerów projektu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, który będą na różnych etapach zaangażowani we współpracę z PCI ze strony samorządu województwa.

W pierwszej części Pan Pierre Dufresne – Prezes Zarządu Toulouse Tech Transfer oraz Pan Michał Olszacki - Prezes i założyciel Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju przedstawili zasady i praktyczne aspekty waloryzacji projektów badawczych. Moderatorem sesji był Pan Dariusz Wiatr.  W drugiej części Pan Krzysztof Malicki –  Prezes Zarządu spółki Excento (spółka Politechniki Gdańskiej) wraz z Panią  Lisa Cowey – ekspertem Banku Światowego wprowadzili uczestników warsztatów w zasady realizacji strukturyzowanych badań zleconych. W ostatniej części przy udziale Pana Jerzego Toborowicza - eksperta Banku Światowego omówiona została rola i misja ProtoLabu - otwartej przestrzeni kreatywnej.

Warsztaty otworzył oraz zamknął Pan dr Anwar Aridi - ekspert Banku Światowego oraz Pan Bartosz Jadam - Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji.

UE UE