23 sierpnia zakończy się III nabór do Programu grantowego PCI

16 sierpnia, 2021

23 sierpnia (poniedziałek) o godz. 23:59 mija termin składania wniosków o finansowanie w ramach III naboru do Programu grantowego PCI realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Podmioty składające wniosek, proszone są o jego wcześniejsze przeanalizowanie i ewentualną korektę pod kątem FAQ, który zawiera wyjaśnienie 22 istotnych zagadnień związanych z aplikowaniem do konkursu (w tym konstruowaniem budżetu). Dokument został udostępniony na stronie internetowej PCI przy ogłoszeniu o naborze: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3 oraz w zakładce: materiały szkoleniowe. 

Specjaliści z Działu Programów grantowych PCI, w oparciu o dotychczasowe konsultacje i pytania zadawane przez naukowców, radzą aby zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. – Lider Zespołu naukowego składa projekt na osobistym koncie założonym w systemie on-line. Wnioskodawca uzupełnia wszystkie niezbędne do oceny pola we Wniosku (nie ma pól pustych), a także dołącza obligatoryjne załączniki – należy zwrócić uwagę na dołączenie Tabel szacowania wydatków (załącznik nr 1C i 1D). Co ważne, wynagrodzenie każdego z członków Zespołu naukowego na dany okres realizacji projektu (pierwszy/drugi) powinno stanowić osobny wydatek (zadanie). Sporządzenie wniosków w oparciu o wytyczne przygotowane na bazie doświadczeń I i II Naboru przełoży się na ich wysoką jakość, a w konsekwencji sprawniejsze rozliczanie sprawozdań w III naborze – mówi Barbara Nowak, Specjalista ds. rozliczeń Programu grantowego.

Zapraszamy do bieżącego kontaktu z Działem Programów Grantowych oraz Działem Rozwoju Technologii PCI w sprawach związanych z przygotowaniem wniosków grantowych.

Aktualna dokumentacja konkursowa, wykaz dokonanych zmian i kontakt do konsultantów PCI znajdują się na stronie internetowej: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3

Udostępnij
Skip to content